THIẾT BỊ Y TẾ

VẬT TƯ TIÊU HAO

thông tin liên hệ
Mr. Thông
Giám đốc - 0905 502 115

Mrs Loan
Trưởng phòng kinh doanh - 01696323331

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

Hóa chất huyết học Biotech 3 thành phần
Hóa chất huyết học Biotech 3 thành phần
Hóa chất huyết học Biotech 5 thành phần
Hóa chất huyết học Biotech 5 thành phần
Hóa chất sinh hóa Media cho máy Hitachi
Hóa chất sinh hóa Media cho máy Hitachi
Presept
Presept
Cidex
Cidex
Phytasep
Phytasep
Clincare
Clincare
Chloramin B
Chloramin B
Chloramin B
Chloramin B
Thạch cao
Thạch cao
NaOH
NaOH
CuSo4
CuSo4